Marc Mertens

Marc Mertens

Ingenieur

Marc Mertens is een senior researcher bij Mobilab & Care. Hij is een Master of Science in elektronica en heeft 20 jaar gewerkt in Research & Development in consumer electronics. Hij volgde ook opleidingen “Relatie- en Communicatiewetenschappen” en psychologie. Zijn belangrijkste onderzoeksgebied is het detecteren van gedragsveranderingen in menselijke patronen en het voorspellen van valrisico’s met behulp van sensoren, AI, machine learning en datamining. Zijn recente onderzoeksprojecten zijn gericht op valrisicobeoordeling in psychiatrische ziekenhuizen, gedragsmonitoring en e-Mental health.

Contact