wat2

WAT

Modem is een onafhankelijk expertnetwerk in innovatieve ondersteunende technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking.

MODEM:

  • Geeft persoonlijk advies en organiseert vormingen
  • Zoekt in de grote verscheidenheid van laag- tot hoogtechnologische hulpmiddelen de beste oplossing voor elke vraag
  • Werkt met experten met jarenlange ervaring
  • Is niet betrokken bij de verkoop of terugbetaling van hulpmiddelen
  • Heeft een unieke werking in Vlaanderen.
doel2

DOEL

Modem wil mensen versterken met hulpmiddelen die geschreven, verbale en digitale communicatie gemakkelijker maken.

relevantie2

RELEVANTIE

Verklaring voor de rechten van personen met een handicap:

“De  Staten  die  Partij  zijn  nemen  alle  passende  maatregelen  om  te  waarborgen  dat personen  met  een  handicap  het  recht  op  vrijheid  van  mening  en  meningsuiting  kunnen uitoefenen,  met  inbegrip  van  de  vrijheid  om  op  voet  van  gelijkheid  met  anderen  informatie  en denkbeelden te vergaren, te ontvangen en te verstrekken middels elk communicatiemiddel van hun keuze, …”

Er bestaan bijzonder veel communicatiemiddelen die communicatie kunnen ondersteunen voor personen met een handicap. Dit is echter een kleine maar zeer diverse niche van hulpmiddelen waarover de kennis, ook bij professionelen, beperkt is. Via het expertnetwerk, advies, vorming en onderzoek zorgt Modem voor kennis- en expertisedeling hierover.

onze rol2

ONZE ROL

Modem doet niet enkel aan kennis- en expertisedeling, maar werkt samen met de collega’s van M&C ook aan opbouw van nieuwe kennis via onderzoek en ontwikkeling. De partners van het netwerk van Modem worden actief mee ingeschakeld in meerdere onderzoeksprojecten.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Wim De Backer

Inge Piedfort

Kirsten Denis