wat2

WAT

In dit project wordt een digitaal platform ontwikkeld om data uit het dagelijkse leven van mensen met Parkinson te verzamelen. Door die data te delen met zorgverleners, kan de zorg sneller aangepast worden.

doel2

DOEL

NeuroPath wil een platform aanbieden om data van het dagelijkse leven van de Parkinson patiënt op te slaan en zo veel frequenter te kunnen opvolgen. Op die manier krijgt men betere inzichten over de patiënt en kan men die inzichten verwerken in het zorgplan.

NeuroPath biedt zo een unieke interface voor het verzamelen, opslaan en analyseren van die data om direct met patiënten, zorgverleners, medische onderzoekers, zorgverzekeraars, pharmabedrijven en overheden te communiceren.

relevantie2

RELEVANTIE

Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte, dat wil zeggen dat de neuronen in het zenuwstelsel aangetast worden en die neuronen kunnen niet vervangen worden. De ziekte is dus tot op heden ongeneeslijk.

Het is wel wetenschappelijk bewezen dat de progressie van de ziekte kan afgeremd worden wanneer de patiënt een individueel zorgplan van beweging en medicatie zorgvuldig volgt. Daar zet dit project op in.

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care draagt in dit project bij tot het klinisch valideren van testen van bewegingsanalyse in het ganglabo, het opmeten van oefeningen via camera’s en het inzetten van wearables. 

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Roy Sevit

Bert Bonroy

Lieven De Maesschalck

Romy Sels

duur2

DUUR

09/10/2017 –  31/10/2019

 

Partners

Neuropath

MC2BIS

KU Leuven –  Faber

U Centric

Ondersteund door

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een provinciale innovatiesubsidie.

Contact

Lieven De Maesschalck
 

lieven.demaesschalck@thomasmore.be

+32 14 74 06 60