Lise Switsers

Lise Switsers

Onderzoeker

Lise is sociaal agoog: een opleiding waar sociologie, psychologie en filosofie samenkomen. De voorbije jaren heeft ze zich toegelegd op thema’s rond ouderenbeleid, zoals leeftijdsvriendelijke en dementievriendelijke gemeentes.

In 2017  startte ze haar doctoraatsonderzoek aan de VUB rond ‘Eenzaamheid vanuit een levensloopperspectief’. Dat doctoraat rondde ze in oktober 2021 succesvol af.

Daarna ging ze bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan de slag rond zorgzame buurten.

Nu zal ze binnen Mobilab & Care onderzoek doen rond de thema’s zorgzame buurten en eenzaamheid.

De mens achter de onderzoeker

Favoriete quote van het moment:
“If you can’t explain it to a six-year-old, you don’t understand it yourself.” ― Albert Einstein

Lise in enkele woorden

  • (Lekker) eten
  • Regelmatig te vinden in het Duffels stamcafé
  • Scoutstotem: zorgzame hinde
  • Mantelzorger zoals zovelen
  • Betrokken
  • Energiek

Contact